RadioMeeting

Sosialt radio-loppemarked

oppdatert mai 2019

Radiomeeting 2019 er avlyst
Det er pga Bærum kommune skal rehabilitere hele Wøyen gård nå i høst.
Vi håper at alt arbeid er ferdig til neste år 2020
så vi kan ha Radiomeeting som før på Wøyen gård.
Velkommen nest år!

 

 

13.08.2018
Forhandler Eidolon bekrefter også at de vil kommer den 18. august.
se Eidolon hjemmeside.

 

21.06.2018
Forhandler ChrisTech AS bekrefter at de vil kommer den 18. august.
ChrisTech selger radiokommunikasjon materiell til radioamatører og CB’ere
se ChrisTech hjemmeside. Alle forhandler blir plassert innendørs på Wøyen.

 

14.06.2018
Forhandler Norworld, Sitecom AS bekrefter at de vil kommer den 18. august.
Norworld selger radiokommunikasjon materiell til radioamatører og CB’ere
se Norworld hjemmeside. Alle forhandler blir plassert innendørs på Wøyen.


08.06.2018
Siste planleggingsmøte tirsdag den 14. august på stabburet
Wøyen Gård om Radiomeeting.
Alle er velkommen!

 
29.05.2018
Det blir et nytt åpent planleggingsmøte den 7. juni på stabburet
Wøyen Gård om Radiomeeting den 18. august.
Alle er velkommen!


04.05.2018
På møte den 3. mai ble det vedtatt at AB-gruppen skal gjennomføre
Radiomeeting lørdag den 18.august 2018. Planer er laget men det vil bli fler møter for videre planer.

 
17.04.2018
Programmøte den 3. mai kl 19.00 på Wøyen
Orientere om planene for Radiomeeting den 18. august, alle er velkommen!

 
03.03.2018
Asker & Bærum-gruppen ønsker ha et Radiomeeting den 18. august i år.
Styret har etter generalforsamlingen, diskutert flere forslag til videre arbeid når det gjelder rekruttering av nye medlemmer og aktiviteter framover. Vi har blant annet tenkt å innby til et "Radio-loppis" slik som også mange svenske grupper gjør. Det vil si at vi inviterer til å møtes og selge/kjøpe radioutstyr, samt mulighet for å kjøpe grillmat, brus etc og treffe radiovenner fra fjern og nær. Vi vil komme med informasjon om dette, men hold av lørdag den 18. august for en stor og hyggelig sosial aktivitet i Asker & Bærum-gruppen, der alle er velkommen.